Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ελληνικά κεφαλαία γράμματα

Please type in capital Latin characters

Ονομα και τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης Contact person and telephone number in case of emergency

ΤΟΜΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / VOLUNTEER OPPORTUNITIES

A

Περίοδος προετοιμασίας (9 Απριλίου – 11 Απριλίου 2020) /

Pre-race preparation period (April 9 – April 11, 2020)

B.

Ημέρα Αγώνα (Κυριακή 12 Απριλίου 2020)/

Race Day (Sunday, April 12, 2020)

Η διαθεσιμότητα την ημέρα του αγώνα είναι υποχρεωτική / Race day availability is required

Επιλογή τοποθέτησης