ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗINTERNATIONAL ALEXANDER THE GREAT MARATHON

VOLUNTEER REGISTRATION FORMΠαρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ελληνικά κεφαλαία γράμματα

Please type in capital Latin characters

Ονομα και τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης Contact person and telephone number in case of emergency

ΤΟΜΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / VOLUNTEER OPPORTUNITIES

A

Περίοδος προετοιμασίας (11 Απριλίου – 13 Απριλίου 2019) /

Pre-race preparation period (April 11 – April 13, 2019)

B.

Ημέρα Αγώνα (Κυριακή 14 Απριλίου 2019)/

Race Day (Sunday, April 14, 2019)

Η διαθεσιμότητα την ημέρα του αγώνα είναι υποχρεωτική / Race day availability is required

Επιλογή τοποθέτησης