Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ελληνικά κεφαλαία γράμματα

Please type in capital Latin characters

Ονομα και τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης Contact person and telephone number in case of emergency

ΤΟΜΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / VOLUNTEER OPPORTUNITIES

A

Περίοδος προετοιμασίας (4 Ιουνίου – 6 Ιουνίου 2020) /

Pre-race preparation period (June 4 – June 6, 2020)

B.

Ημέρες Αγώνα (Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Iουνίου 2020)/

Race Days (Saturday 6 and Sunday 7, June 2020)

Η διαθεσιμότητα τις ημέρες του αγώνα είναι υποχρεωτική / Race day availability is required

Επιλογή τοποθέτησης (Πιθανότητα αλλαγής πόστου Τομέα Απασχόλησης από τον επιλεχθέν, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη διοργάνωση / Possibility of Section change in case needed)